هزار کودک مجهول الهویه در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند

هزار کودک مجهول الهویه در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند

تهران- ایرنا- معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: در مجموع بیش از هزار کودک مجهول الهویه در مراکز بهزیستی سراسر کشور به سر می برند اما اینگونه نیست که این کودکان دائم مجهول الهویه بمانند.
حبیب الله مسعودی فرید روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بسیاری از این کودکان از حالت افراد مجهول الهویه خارج می شوند و هویت پیدا می کنند.وی خاطرنشان کرد: کودکی که به عنوان مجهول الهویه وارد سیستم بهزیستی می شود، بعد از سه تا چهار ماه شناسنامه می گیرد و از فهرست کودکان مجهول الهویه خارج می شود
* والدین 90 درصد کودکان بهزیستی مشخص استمعاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: تقریبا بیش از 90 درصد کودکان مراکز بهزیستی، پدر و مادر شناخته شده دارند.مسعودی فرید اظهار داشت: بسیاری از کودکان در مراکز بهزیستی هویت دارند؛ برخی از آنها ممکن است پدرشان مشخص نباشد یا اینکه هویت آنها کاملا معلوم نباشد که هویت دار شدن آنها فرآیند کاری خود را دارد
به طور مثال باید در قوه قضاییه اثبات نسب شود تا بتوان برای آنان شناسنامه صادر و خدمات به آنان ارائه کرد
* ورودی کودکان مجهول الهویه به مراکز بهزیستی کم شده استمعاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: تعداد کودکان مجهول الهویه ای که وارد سیستم بهزیستی می شوند، کمتر شده است اما فرآیندهای اخذ شناسنامه برای آنان ممکن است زمان بر باشد.مسعودی فرید افزود: مادر تعدادی از این کودکان مشخص است زیرا در خانواده دارای اعتیاد متولد شده، اما پدر آنها مشخص نیست و ممکن است پدری که مادر ادعا می کند پدر کودک است، واقعا پدر او نباشد و هویت یابی کودک به راحتی اتفاق نمی افتد
وی خاطرنشان کرد: برای این کودکان باید شناسنامه به نام مادر صادر شود یا اینکه از نام پدر فرضی استفاده شود و شناسنامه برای آنها صادر کرد.اجتمام**9185*1834 انتهای پیام /* برچسب ها اجتماعي بهزيستي كودك مجهول الهويه مسعودي فريد

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این کارتون مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.